נועם קוריס משרד עורכי דין ומגשרים טל'-077-7060058

יום שני, 22 בפברואר 2016

לשון הרע מאת עו"ד עינב זכאי ממשרד עורכי דין נועם קוריס...

לשון הרע מאת עו"ד עינב זכאי ממשרד עורכי דין נועם קוריס

"לא תלך רכיל בעמך" (ויקרא י"ט, ז"ט) כבר מימי התנ"ך ישנו איסור לרכל והכוונה בזמן המודרני היא לפגיעה בשמו הטוב של האדם
לשון הרע מאוגד בחוק לשון הרע, התשכ"ה – 1965 זו יכולה להיות אמירה או ביטוי אשר פוגע בשמו הטוב או בכבודו של האדם או של קבוצת אנשים ואף פגיעה בתאגיד, במוניטין שלו וכך יפגע שמו הטוב של התאגיד ועל כך ארחיב בהמשך.
פרסום לשון הרע יכול להיחשב כעוולה אזרחית ואף כעבירה פלילית.
במידה והפרסום ייחשב כעוולה אזרחית הסעדים יהיו לפי חוק לשון הרע ופקודת הנזיקין, ובמידה והתקיימה עבירה פלילית תוטל סנקציה של עד שנת מעצר אחת.
כשישנו מצב של פרסום העלול לפגוע בשם הטוב יש להביא לשיקול גורמים של חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת לעומת פגיעה בשמו הטוב של האדם ולהכריע מה גובר על מה.
סעדים-
במידה ובית המשפט יחליט כי אכן התקיימה פגיעה בשם הטוב הוא יוכל להעניק סעדים לפי סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע  - אדם שפגעו בשמו הטוב יוכל לתבוע בגין כך פיצוי ללא הוכחת נזק ולהיות זכאי לקבל עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק, כאשר מדובר בתאגיד עלינו להוסיף את ס' 10 לפקודת הנזיקין הרי שמדובר בפגיעה של המוניטין של החברה וככזה יהווה פגיעה בשמה הטוב של החברה.
יפים לעניין זה הדברים שאמר השופט אייל דורון בת.א. (שלום חיפה) 32559-11-09 קבוצת בראל נכסים בע"מ נ' גפן 79 בע"מ ואח' בפסק דינו מיום 12.2.2012 קבע השופט כי הנתבעים אכן פרסמו לשון הרע על התובעת, ודן בהרחבה בשאלה אם הוראת סעיף 10 לפקודה מונעת ממנו לפסוק לתובעת פיצוי ללא הוכחת נזק לפי סעיף 7א לחוק לשון הרע.
מסקנתו החד משמעית של השופט דורון היא כי ניתן לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק גם לתאגיד.
            "מן הפסיקה הנ"ל עולה כי תכלית חקיקתו של סעיף 7א. לחוק לשון הרע משולשת. תכלית אחת יכול ונובעת מן הפגיעה הרגשית, הבלתי ממונית, העשויה להיגרם לאדם בשר ודם כתוצאה מן הפרסום הפוגע. על תכלית "בלתי ממונית" זו שמה הגישה הראשונה שפורטה לעיל את הדגש. אך ביסוד חקיקת הסעיף עומדות שתי תכליות חשובות נוספות מטרה הרתעתית, כפי שנאמר במפורש בדברי ההסבר להצעת החוק ("הצעת חוק זו באה להרתיע מוציאי לשון הרע. בדרך של קביעת סנקציה של פיצויים ללא הוכחת נזק" - ה"ח 2748, התשנ"ח, עמ' 568); ומטרה ראייתית, הנובעת מן הקושי המובנה להוכיח נזק ממון הנגרם כתוצאה מפגיעה בשם הטוב.
שתי תכליות אלה מתקיימות באותה מידה הן לגבי אדם בשר ואדם הן לגבי תאגיד. "
"ניתן לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק, מכוח סעיף 7א. לחוק לשון הרע, גם לטובת תאגיד."
ניתן לראות גם את הדברים אשר נאמרו בת"א 920/95 כדורי פיתוח עירוני בע"מ נ' ארנון תק-מח 99(1), 4611 (1999) –
"אין אנו מוצאים הבדל בין נפגע בשר ודם לבין נפגע שהנו תאגיד, כל אימת שהמדובר בסוג פגיעה המשליך על המוניטין העסקי. השם הטוב מהווה חלק מהמוניטין ופגיעה בו משליכה על המערכת העסקית. כך אם המדובר בעסק של אדם רגיל וכך אם המדובר בעסק של תאגיד".

 "לא תלך רכיל בעמך" (ויקרא י"ט, ז"ט) כבר מימי התנ"ך ישנו איסור לרכל והכוונה בזמן המודרני היא לפגיעה בשמו הטוב של האדם
לשון הרע מאוגד בחוק לשון הרע, התשכ"ה – 1965 זו יכולה להיות אמירה או ביטוי אשר פוגע בשמו הטוב או בכבודו של האדם או של קבוצת אנשים ואף פגיעה בתאגיד, במוניטין שלו וכך יפגע שמו הטוב של התאגיד ועל כך ארחיב בהמשך.
פרסום לשון הרע יכול להיחשב כעוולה אזרחית ואף כעבירה פלילית.
במידה והפרסום ייחשב כעוולה אזרחית הסעדים יהיו לפי חוק לשון הרע ופקודת הנזיקין, ובמידה והתקיימה עבירה פלילית תוטל סנקציה של עד שנת מעצר אחת.
כשישנו מצב של פרסום העלול לפגוע בשם הטוב יש להביא לשיקול גורמים של חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת לעומת פגיעה בשמו הטוב של האדם ולהכריע מה גובר על מה.
סעדים-
במידה ובית המשפט יחליט כי אכן התקיימה פגיעה בשם הטוב הוא יוכל להעניק סעדים לפי סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע  - אדם שפגעו בשמו הטוב יוכל לתבוע בגין כך פיצוי ללא הוכחת נזק ולהיות זכאי לקבל עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק, כאשר מדובר בתאגיד עלינו להוסיף את ס' 10 לפקודת הנזיקין הרי שמדובר בפגיעה של המוניטין של החברה וככזה יהווה פגיעה בשמה הטוב של החברה.
יפים לעניין זה הדברים שאמר השופט אייל דורון בת.א. (שלום חיפה) 32559-11-09 קבוצת בראל נכסים בע"מ נ' גפן 79 בע"מ ואח' בפסק דינו מיום 12.2.2012 קבע השופט כי הנתבעים אכן פרסמו לשון הרע על התובעת, ודן בהרחבה בשאלה אם הוראת סעיף 10 לפקודה מונעת ממנו לפסוק לתובעת פיצוי ללא הוכחת נזק לפי סעיף 7א לחוק לשון הרע.
מסקנתו החד משמעית של השופט דורון היא כי ניתן לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק גם לתאגיד.
            "מן הפסיקה הנ"ל עולה כי תכלית חקיקתו של סעיף 7א. לחוק לשון הרע משולשת. תכלית אחת יכול ונובעת מן הפגיעה הרגשית, הבלתי ממונית, העשויה להיגרם לאדם בשר ודם כתוצאה מן הפרסום הפוגע. על תכלית "בלתי ממונית" זו שמה הגישה הראשונה שפורטה לעיל את הדגש. אך ביסוד חקיקת הסעיף עומדות שתי תכליות חשובות נוספות מטרה הרתעתית, כפי שנאמר במפורש בדברי ההסבר להצעת החוק ("הצעת חוק זו באה להרתיע מוציאי לשון הרע. בדרך של קביעת סנקציה של פיצויים ללא הוכחת נזק" - ה"ח 2748, התשנ"ח, עמ' 568); ומטרה ראייתית, הנובעת מן הקושי המובנה להוכיח נזק ממון הנגרם כתוצאה מפגיעה בשם הטוב.
שתי תכליות אלה מתקיימות באותה מידה הן לגבי אדם בשר ואדם הן לגבי תאגיד. "
"ניתן לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק, מכוח סעיף 7א. לחוק לשון הרע, גם לטובת תאגיד."
ניתן לראות גם את הדברים אשר נאמרו בת"א 920/95 כדורי פיתוח עירוני בע"מ נ' ארנון תק-מח 99(1), 4611 (1999) –
"אין אנו מוצאים הבדל בין נפגע בשר ודם לבין נפגע שהנו תאגיד, כל אימת שהמדובר בסוג פגיעה המשליך על המוניטין העסקי. השם הטוב מהווה חלק מהמוניטין ופגיעה בו משליכה על המערכת העסקית. כך אם המדובר בעסק של אדם רגיל וכך אם המדובר בעסק של תאגיד".

 עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloona
עו"ד נועם קוריס ב wordpress

                        
נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה