נועם קוריס משרד עורכי דין ומגשרים טל'-077-7060058

יום ראשון, 27 בדצמבר 2015

מאיר סגל ממשרד עו"ד נועם קוריס כותב על תביעה בסכום לא קצוב להוצל"פ לא תזכה לתשלום שכ"ט...

בס"ד

תביעה בסכום לא קצוב להוצל"פ לא תזכה לתשלום שכ"ט מאת מאיר סגל משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר


"תובע שהגיש לבית המשפט תביעה, אותה יכול היה להגיש ישירות להוצאה לפועל, לא יהיה זכאי שייפסק לזכותו שכר טרחת עו"ד בשל תביעתו, תהא כותרת התביעה אשר תהא, ואין נפקא מינה אם היא הוגשה בסדר דין מקוצר אם לאו ". להלן ביאור פסק הדין.
השופט מ' קליין קבע, כי תובענות על סכום קצוב, הנסמכות על חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליהם ראיה בכתב, או על הוראה מפורשת של חיקוק, יוגשו לביצוע ישירות להוצאה לפועל, וידונו שם על-פי הכללים שנקבעו בחוק ובתקנות.
תובע שהגיש לבית המשפט תביעה, אותה יכול היה להגיש ישירות להוצאה לפועל, לא יהיה זכאי שייפסק לזכותו שכר טרחת עו"ד בשל תביעתו, תהא כותרת התביעה אשר תהא, ואין נפקא מינא אם היא הוגשה בסדר דין מקוצר אם לאו.
מדובר בתביעה שהוגשה בהליך של "סדר דין מהיר" לתשלום סך של 1,564 ₪. התובעת הינה חברת הראל חברה לביטוח בע"מ, אשר הפיקה פוליסת ביטוח לבקשת הנתבעת, י.א.מ.י. שרותי רכב בע"מ.
הנתבעת הראתה שמלוא סכום הפרמיה שולמה על ידה בשלושה צ'קים עוד בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2004. אולם, אחד הצ'קים ששולמו בגין הפוליסה לא הוגש לפירעון על ידי התובעת אלא רק לאחר 8 חודשים וכנראה אבד.
בקשת הנתבעת לקבל את הצ'ק בחזרה לא נענתה. לאחר קבלת התביעה, הנתבעת מסרה לב"כ הנתבעת צ'ק על סך התביעה. צ'ק זה נפרע, אולם התובעת דרשה לקבל גם תשלום עבור שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות.
בהחלטת בימ"ש נקבע, כי גדר המחלוקת בין הצדדים הינה בדבר הוצאות ושכ"ט. לאור העובדה כי התשלום בוצע רק לאחר הגשת כתב התביעה, טוענת ב"כ התובעת כי מגיע לתובעת תשלום בגין מלוא ההוצאות ושכ"ט העו"ד עפ"י התקנות.
בימ"ש הפנה לתקנות 511 ו- 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 הקובעות, כי בתום הדיון בכל הליך יחליט בית המשפט לעניין שלפניו, אם לחייב בעל דין בתשלום שכ"ט עורך דין והוצאות המשפט לטובת בעל דין אחר, אם לאו. סכומים אלו, נקבע, יזקקו לשיקול דעת ביהמ"ש לאחר שזה שמע ועיין בטענות הצדדים בדבר סכום ההוצאות או שיעורן לפני מתן צו להוצאות.
בין שיקוליו אלו ייבחן ביהמ"ש יצטרך לבחון את שווי הסעד השנוי במחלוקת, התעריף המינימאלי שנקבע לעניין שכר טרחת עורך דין בכללי לשכת עורכי הדין, והדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון. בימ"ש קבע, כי כלל ראשון לכללי פסיקת ההוצאות הוא שבאין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו (כולן או מקצתן), יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות אך זאת בהתחשב בהליכי התנהלות המשפט ובהתנהגות הצדדים עובר וטרם להליכים אלו.
ביהמ"ש קבע כי יש ממש בטענת הנתבע לפיה, אין לחייבו בתשלום נוסף מעבר לסכום התביעה וזאת מאחר ומילא את חלקו בהסכם בין הצדדים והעביר את התשלום בשלושה צ'קים אשר צ'ק אחד אבד שלא באשמתו. כשהתקבלה התביעה (התראה ראשונה שקיבל באשר לחוב האמור) העביר את סכום התביעה לידי ב"כ התובעת.
ביום 1.4.2007 נכנס לתוקפו תיקון 24 לחוק ההוצאה לפועל, המוסיף לחוק ההוצאה לפועל את הסעיפים 81א1 ו-81א2. סעיפים אלה מסדירים הגשה של תובענות על סכום קצוב, עד סכום של 50,000 ₪, ישירות ללשכת ההוצאה לפועל. תובענות על סכום קצוב, הנסמכות על חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליהם ראיה בכתב, או על הוראה מפורשת של חיקוק, יוגשו לביצוע ישירות להוצאה לפועל, וידונו שם על-פי הכללים שנקבעו בחוק ובתקנות.
בימ"ש קבע, כי בהתאם לסעיף 81א2 לחוק, תובע שהגיש לבית המשפט תביעה, אותה יכול היה להגיש ישירות להוצאה לפועל, לא יהיה זכאי שייפסק לזכותו שכר טרחת עו"ד בשל תביעתו, תהא כותרת התביעה אשר תהא, ואין נפקא מינא אם היא הוגשה בסדר דין מקוצר אם לאו. תביעה זו מתאימה להליך של תביעה על סכום קצוב.
התביעה יכלה להיות נסמכת על מסמכים בכתב. יתירה מזו, בימ"ש הוסיף, כי התביעה היא מכוח התחייבות מפורשת (הזמנת פוליסת הביטוח) שאינה שנויה כלל במחלוקת. בנסיבות אלו, הדרישה לקבלת שכר טרחה (והעמידה על כך) מהווה ניסיון לעמוד על קיום זכות בדרך לא מקובלת, במטרה להוציא כספים נוספים, שלא כדין, מהנתבעת. לאור האמור, ביהמ"ש חייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות ההליך בסך של 1,800 ₪.
סימוכין- ת"א 707434/08, הראל חברה לביטוח בע"מ נ' י.א.מ.י. שרותי רכב בע"מ
האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי
אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'
·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה